Gobelíny - Dřevořezby - TapestryFotogallery


Firma Ing. Vladimír Kovačík nabízí:
1/
Zhotovení gobelínových výrobků dle Vašich požadavků s nosnou tématikou města,regionu,firmy apod.Uvedené zboží je důstojnou formou reklamy i propagace oslovující zákaznickou klientelu (vhodné pro představitele měst,obchodníky s dárkovými předměty a suvenýry).
Tyto výrobky jsou dodávány v několika velikostech.Každý  vzor je možné dodat v několika barevných mutacích a nevelkých seriích.
Výrobky jsou dodávány v provedení: (viz příloha)
 
-Gobelíny v obrazových rámech
 
-Gobelíny jako dekorativní podložky na stůl (možné i jako prostírání)
 
-Gobelíny ve formě ozdobných polštářků
 
-Gobelíny jako dekorativní prvek na taškách

2/ Řezbářské výrobky zejména pak: zhotovení městských,firemních i rodových znaků ve tvaru erbů.Technika ruční řezby včetně finální úpravy je provedena na vysoké profesionální úrovni.

Company Vladimir Kovacik offers: 
1/
Producing tapestry products based on you requirements with visuals of cities, region,
company, etc. The goods are dignified form of advertising and promotion, which speaks to clients. Suitable for lokal authorities representatives, souvenir vendors.
These products are delivered in several sizes. Each pattern can  be delivered in several color mutations and small pc orders.
Products are available as (please sce attachement):
-Framed wall decorations
-decoration table layettes
-decorative cushions
-bag decorations 

2/ Carved decorative objects, especially: city, company and family sings in the heraldic form. The carving technique, including the final finish, are performed at high professional level.

 

Фирма: Вдадимир Ковачик предкладает:
1/
Изготовление гобеленовых изделий по Вашим требованиям-с тематикой города, области,фирмы и т.п. Указанный товар является серъёзной формой рекламы и пропаганды которая обращается к клиентуре (удобная для руководства городов, торговли  подарками и сувенирами).
Эти товары возможно поставлять в любых размерах.Каждый  образец возможно поставить  в нескольких цветных вариантах и небольших сериях.
-
Товар поставляется в произведении (по желанию):
-гобелен в рамах  

-гобелен как декораративные подкладки (столовые салфетки )  

-гобелен  формой украшения подушек  
-гобелен как декоративные детали на сумках и. т.д. 

2/ Изделия из липы-изготовление городских, фирменных и семейных эмблем в виде гербов. Техника ручной резьбы вклучая оброботку золотом и серебром, сделана на высоком професиональном уровне.

Fotogallery

Dodavatel: Ing.Vladimír Kovačík, Distomonská 131, 273 54 Lidice, Czech republic, tel/fax: +420 312 253 060, email: v.kovacik@volny.cz
Zboží je možné zaslat na dobírku.